BHV, REANIMATIE en AED


Is het niet fijn om te weten wat je moet doen bij een noodsituatie binnen je bedrijf? Dat je bijvoorbeeld de weg kunt wijzen aan je collega's tijdens een evacuatie,
op de juiste wijze een verband weet aan te leggen. Herken de symptomen van pijn op de borst, hypo of hyper bij een collega. En weet hoe je adequaat moet handelen in voorkomende situaties. Dit en nog veel meer leer je in de cursus BHV, reanimatie en AED.

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) duur: 1 dag.

ARBO-WET
De risico, inventarisatie en evaluatie (RI&E) blijft het uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand op het gebied van BHV nodig is. Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 3 Arbo-wet) en zijn op grond van dat artikel verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van BHV (artikel 15 Arbo-wet). De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen bedrijfshulpverleners. Bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een zodanige training en/of cursus, zodat zij hun taken naar behoren kunnen vervullen.

Welke onderwerpen komen tijdens onze trainingen en cursussen aan bod?

DE DESKUNDIGE BIJSTAND VAN BEDRIJFSHULPVERLENERS
• het verlenen van Eerste Hulp;
• het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
• het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
• het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte, ligging en activiteiten van de onderneming;
• daarnaast is het aantal aanwezige werknemers en derden een belangrijk criterium;

• bedrijfshulpverleners moeten een training en/of cursus krijgen, zodat zij in noodsituaties adequaat kunnen optreden. Werkgevers 
zijn verplicht dit niveau op peil te houden. 

DOEL
Na de training kan de cursist adequaat optreden bij:
• een bedrijfsongeval;
• stoornissen in de vitale functies;

• een beginnende brand;
• het alarmeren en evacueren van personen;
• het onderhouden van contacten met hulpverleningsorganisaties.

LESDUUR / LOCATIE
De totale BHV cursus duurt 8 uur in combinatie met het gebruik van e-learning. Deze BHV cursus kan zowel "incompany” of in een van onze ruimtes verzorgd worden. 
In overleg stellen we de cursusdata en locatie vast.
 Uw training en/of cursus kan overdag, 's avonds en in het weekend ingepland worden.
U betaalt hiervoor geen extra toeslag.

Per taakgebied worden de volgende onderdelen behandeld:


EERSTE HULP
• herkenning van een gevaarlijke situatie en het nemen van de juiste maatregelen ten behoeve van de veiligheid van de BHV-er en het slachtoffer;
• het verplaatsen van een slachtoffer tijdens noodsituaties;
• het nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd;
• geruststellen van het slachtoffer;
• het verlenen van eerste hulp;
• alarmeren van deskundige hulp;
• ABC methodiek en het veiligstellen van de vitale functies;
• stabiele buik- en rugligging;
• verplaatsen door middel van de Rautekgreep;
• verslikken en verstikken met daarbij de uitvoering van buikstoten (Heimlich manoeuvre);
• omgaan met en het leren gebruiken van diverse verbandmaterialen;
• uitleg van de verbandkoffer.

REANIMATIE EN AED
• wat te doen bij een reanimatie;
• hoe te reanimeren;
• het gebruiken van de AED.

HET BESTRIJDEN EN BEPERKEN VAN EEN BEGINNENDE BRAND
• beperking en bestrijding van een beginnende brand;
• gebruik van veiligheidsvoorzieningen;
• belangrijke functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen;
• het toepassen van de branddriehoek;
• de ontwikkeling van een brand.

ONTRUIMING
• het begeleiding van een ontruiming;
• het gebruik van de veiligheidsmiddelen;  
• toepassingsmogelijkheden van vluchtroute en middelen.

COMMUNICATIE
• het melding van een ongeval of brand;
• de bedrijfsinterne communicatie;
• relevante informatie voor de hulpverleningsdiensten en andere diensten;
• hanteren van communicatiemiddelen.

 Wij trainen de cursisten volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en NIKTA.

ONZE TRAININGEN ZIJN INCLUSIEF
• lesboeken;
• cursusmogelijkheden voor de individuele deelnemer;
• cursusprijs is inclusief koffie en thee;
• officieel geregistreerd certificaat van het NIKTA acute zorgverlener;
• trainen met voldoende materiaal en volgens de laatste richtlijnen.

WERKWIJZE
In deze BHV cursus vinden veel praktijkoefeningen plaats. Het eerste hulpgedeelte bestaat uit oefeningen met behulp van trainingspoppen, en/of het gebruik van acteurs (lotus). Bij het brandweer technische deel zullen ook simulators gebruikt worden om zo realistisch mogelijk te kunnen oefenen.

Herhalingsopleiding Bedrijfshulpverlener (BHV) duur: 1 dag.

Tijdens onze BHV herhalingstrainingen worden er onderdelen getraind en praktisch geoefend uit de basiscursus.
U kunt hierbij denken aan:
• onderdelen van bestrijden en beperken van een brand met daarbij praktische blussen;
• herhaling van de ABC methodiek en het veilig stellen van de vitale functies;
• stabiele en buik- en rugligging met daarbij de vervoersgreep Rautek;
• reanimatie en AED training;
• verslikken en verstikken met de buikstootmethode;
• verbandleer.
 
EXAMINERING EN CERTIFICERING
Elk deel van de opleiding (eerste hulp, brandbestrijding & ontruiming) wordt afzonderlijk afgesloten met een theoretisch examen. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. Voor een diploma BHV moeten alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten en wordt een certificaat afgegeven. Om het certificaat geldig te houden is een jaarlijkse herhaling noodzakelijk.


Agenda


Inschrijven voor een cursus

Kinder EHBO, Reanimatie & AED cursus

Kinder EHBO
1 dag inclusief: oefenmaterialen en lunch Vanaf
€40,-
prijs per persoon
Herhalingscursus in een ½ dag mogelijk

BHV, AED & Reanimatie cursus

BHV AED
1 dag inclusief: 

oefen materialen en lunchVanaf
€142,50

prijs per persoon
Herhalingscursus in een ½ dag mogelijk


Partners: