Kindermishandelingen het herkennen ervan

In Nederland worden er ieder jaar naar schatting 100.000 kinderen mishandeld. Lichamelijk, emotioneel, seksueel, psychisch of geestelijk. Vaak durven die kinderen er niet over te praten. Sommige kinderen schamen zich hiervoor of ze zijn bang dat ze het dan nog zwaarder te verduren krijgen. Vaak speelt loyaliteit naar de mishandelende ouder een grote rol. Ook weten de kinderen vaak niet bij wie ze terecht kunnen met hun verhaal.
Kan je als volwassene de signalen van kindermishandeling herkennen? En wat doe je als je kindermishandeling vermoedt? wie kan je bellen? Wie kan je mailen? Bij welke instantie kan je terecht met jouw vermoedens en vragen? Welke rechten en plichten heb je als beroepskracht of organisatie? Allemaal vragen waarop wij antwoorden kunnen en willen geven tijdens een voorlichting over het herkennen van kindermishandeling.

 Nee het is zeker geen fijn onderwerp, maar zo belangrijk. Je kunt als volwassene zoveel betekenen als voor een kind, maar ook voor zijn of haar (mishandelende) ouders of verzorgers.

 Simon

Simon is blij als hij naar de voetbal kan gaan, of lekker naar school. Daar voelt hij zich veilig en op zijn gemak. Maar er komt weer een moment dat hij weer naar huis toe gaat. Dan begint het weer, Simon begint langzamer en langzamer te lopen op weg naar huis. Papa is de laatste tijd zo vaak kwaad. Hij schopt en slaat Simon dan. Of uren lang word hij opgesloten. Dan word Simon weer "vrij" gelaten en is alles weer even goed. Maar voor hoe lang....één uur, één dag, een week.....vaak maar voor tien minuten. Waarom, dat weet Simon ook niet. Simon doet altijd zijn best om aardig te zijn voor zijn vader, maar het is nooit goed genoeg…...nooit goed genoeg.....

Dit is één van de velen verhalen. Het gaat hierbij om kinderen van alle leeftijden en met de meest uiteenlopende achtergronden. Kijk eens in de klas van je kind rond,  daar zitten statistische gezien één of twee kinderen bij die mishandelt worden.

 Wat is kindermishandeling

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld, zoals slaan en schoppen. Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing, seksueel misbruik en vernederen vallen onder kindermishandeling.


 En dan de toekomst voor een kind

Bij een kind zijn de gevolgen van mishandeling enorm groot en ingrijpend. Emotioneel geeft mishandeling, in elke vorm, veel schade in de ontwikkeling van een kind. Bij sommige kinderen zal er blijvende lichamelijke schade zijn, soms zelfs handicaps. In uitzonderlijke gevallen zal een kind streven na een zeer ernstige toetakeling van een ouder.


 Wat kunnen wij als de BHV-veiligheidsgroep betekenen voor u of uw organisatie?

Wij organiseren workshops gericht op het herkennen van kindermishandeling. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de verschillende vormen van kindermishandeling, de signalen en de gevolgen van kindermishandeling voor het kind . Er wordt aandacht besteed aan wat je kunt betekenen voor het kind en zijn of haar ouders. Ook komt de Meldcode kindermishandeling aan bod. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

 Binnen ons team

Binnen ons team hebben wij een zeer ervaren collega. Zij is verantwoordelijk voor het bieden van deze workshop. Sinds 2004 is zij werkzaam in de jeugdhulpverlening. Zij heeft op verschillende gesloten, besloten en open behandelzettingen gewerkt. Sinds 2008 werkt ze als ambulant gezinsbegeleider. In de afgelopen jaren heeft ze verschillende cursussen en trainingen gevolgd, welke veelal betrekking hebben op kindermishandeling. Mede hierdoor en natuurlijk door haar lange ervaring in deze zorgsector kan zij een zeer interessante en leerzame workshop neerzetten voor u of uw organisatie.


 Een workshop volgen bij ons

Dat kan natuurlijk! Om een workshop in te plannen of voor informatie omtrent deze en andere workshops van BHV-veiligheidsgroep kunt u mailen naar: info@bhv-veiligheidsgroep.nl. of kijk onder het kopje contact daar vindt u verdere informatie.


 Handige links

www.watkanikdoen.nl
http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/kindermishandeling


 Links voor kinderen


www.kindermishandeling.nl
www.kindertelefoon.nl


Agenda


Inschrijven voor een cursus

Kinder EHBO, Reanimatie & AED cursus

Kinder EHBO
1 dag inclusief: oefenmaterialen en lunch Vanaf
€40,-
prijs per persoon
Herhalingscursus in een ½ dag mogelijk

BHV, AED & Reanimatie cursus

BHV AED
1 dag inclusief: 

oefen materialen en lunchVanaf
€142,50

prijs per persoon
Herhalingscursus in een ½ dag mogelijk


Partners: