Kinder EHBO, reanimatie en AED


Ongevallen met kinderen liggen altijd op de loer en iedereen die als ouder of in zijn beroep met kinderen omgaat, zal zijn hart wel eens vasthouden voor de gevaarlijke situaties waarin kinderen terecht kunnen komen. Jonge kinderen lopen meer risico omdat ze alles om zich heen onderzoeken, oudere kinderen komen vaak door speelse onoplettendheid of onvoorzichtigheid in gevaarlijke situaties terecht. Veel ongevallen gebeuren in en rondom huis of tijdens het spelen op straat. Ieder jaar worden tienduizenden kinderen behandeld door een huisarts of in een ziekenhuis als gevolg van een dergelijk ongeval. Gelukkig blijft het meestal bij bezorgdheid en komt het maar zelden tot serieuze problemen. Toch is het goed te weten wat u het beste kunt doen als zich onverhoopt een situatie voordoet, waarbij adequaat handelen noodzakelijk is. De cursus kinder EHBO en reanimatie en AED biedt u een goede leidraad om te kunnen handelen in ongelukkige situaties.


Kinder EHBO, reanimatie en AED -duur: 1 dag.


DOELGROEP
• ouders en/of verzorgers;
• peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, basisscholen;
• medische en orthopedagogische kinderdagverblijven;
• gastouderbureaus, begeleiding jeugdkampen, scouting;
• kraam- en gezinszorg.


LESDUUR/LOCATIE
De totale cursus kinder EHBO duurt 8 uur in combinatie met het gebruik van e-learning. Deze cursus kan zowel "incompany” of in een van onze ruimtes verzorgd worden. In overleg stellen we de cursusdata en locatie vast. Uw training en/of cursus kan overdag, s'avonds en in het weekend ingepland worden.
U betaalt hiervoor geen extra toeslag.
De cursus kinder EHBO kan ook in twee dag/avond delen worden gegeven.


DOEL 
Na het volgen van de cursus kinder EHBO en Reanimatie en AED is de deelnemer in staat om:
• volgens de 5 taken van de Eerste Hulp een inschatting te maken van de ernst van de ontstane situatie;
• eerste hulp te verlenen bij ‘alledaagse ongelukjes’ zoals een schaafwond, bloedneus of een kneuzing;
• volgens de ABC-methodiek het kind te benaderen, een adequate beoordeling te maken van de vitale functies en op juiste wijze de noodzakelijke levensreddende handelingen toe te passen;
• de juiste hulpverlener te alarmeren in verschillende situaties (huisarts of 1-1-2);
• rust te kunnen bewaren tijdens een dergelijke situatie.

Per taakgebied worden de volgende onderdelen behandeld:


KINDER EHBO, REANIMATIE EN AED
• 5 belangrijke taken in de Eerste Hulp;
• bewustzijn, stoornissen in het bewustzijn, hersenschudding, bewusteloosheid;
• benadering slachtoffer volgens de ABC-methodiek;
• vrijhouden ademweg, kinlift, stabiele zijligging;
• ademhaling, stoornissen in de ademhaling, verslikking;
• circulatie, stoornissen in de circulatie, flauwvallen, shock;
• reanimatie baby/kind, uitleg AED;
• alarmeren, huisarts of 1-1-2;
• allergische reacties;
• insecten-, teken- en kwallenbeten;
• vergiftigingen;
• stoornissen in de lichaamstemperatuur, koorts, koortsstuipen, onderkoeling;
• uitwendig bloedverlies, stelpen ernstige bloeding;
• wondbehandeling, snelverband, drukverband;
• tandletsels;
• elektriciteitsongevallen, brandwonden;
• kneuzing, verstuiking, botbreuken;
• neusbloeding, oogletsels.


REANIMATIE EN AED
• wat te doen bij een reanimatie;
• hoe te reanimeren;
• het gebruiken van de AED.


Wij trainen de cursisten volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis en NIKTA.


ONZE TRAININGEN/CURSUSSEN ZIJN INCLUSIEF
• een instructeur werkzaam in de acute zorg; 
• cursusmogelijkheden voor individuele deelnemer;
• cursusprijs is inclusief koffie en thee;
• officieel geregistreerd certificaat van het NIKTA;
• trainen met voldoende materiaal en volgens de laatste richtlijnen.


WERKWIJZE
Het theoretische onderdeel van de training wordt ondersteund met audiovisuele middelen en presentaties. Cursisten ontvangen een lesboek  bij aanvang van de cursus kinder EHBO. Tijdens het oefenen van de praktische vaardigheden (reanimatie en verslikking) wordt getraind met speciale baby- peuter- en junior reanimatiepoppen. 
De training voldoet aan de vastgestelde eindtermen van het Oranje Kruis.

Herhalingsopleiding kinder EHBO reanimatie en AED -duur 1/2 dag


Tijdens onze herhalingstrainingen kinder EHBO worden er onderdelen getraind en praktisch geoefend uit de basis cursus.
U kunt hierbij denken aan:
• herhaling van de ABC methodiek en het veilig stellen van de vitale functies;
• stabiele en buikrugligging met daarbij de vervoersgreep Rautek;
• reanimatie en AED training;
• verslikken en verstikken met de buikstoot methode;
• verbandleer.

 
EXAMINERING EN CERTIFICERING
De cursus kinder EHBO reanimatie en AED wordt afgesloten met een theoretisch examen. Voor het praktijkdeel moet de kandidaat tijdens de opleiding een aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren. Voor het certificaat van het NIKTA moeten alle onderdelen met een voldoende zijn afgesloten.
Dan wordt het certificaat afgegeven. Om het certificaat geldig te houden is een jaarlijkse herhaling noodzakelijk.

Agenda


Inschrijven voor een cursus

Kinder EHBO, Reanimatie & AED cursus

Kinder EHBO
1 dag inclusief: oefenmaterialen en lunch Vanaf
€40,-
prijs per persoon
Herhalingscursus in een ½ dag mogelijk

BHV, AED & Reanimatie cursus

BHV AED
1 dag inclusief: 

oefen materialen en lunchVanaf
€142,50

prijs per persoon
Herhalingscursus in een ½ dag mogelijk


Partners: